Your Ad Here

Friday, August 24, 2007

Tafsir Mimpi [ E - F ]

Edan
Jika anda bermimpi melihat orang gila, bertanda anda dalam keadaan
sangat sibuk dan hidup tidak tentu. Sedang anda sendiri yang edan,
bertanda sebaliknya yaitu anda akan temui kewarasan dan kebaikan
perilaku.

Ekonomis
Jika anda bermimpi banyak orang-orang dalam kampung yang hidup secara
ekonomis, bertanda hidup anda sangat dikagumi orang karena kekayaan
yang jalannya halal. Sedangkan anda yang ekonomis, bertanda selekas
mungkin dikaruniai pekerjaan baru yang hidup diutamakan dalam bidang
sosial.

Elang
Jika anda bermimpi melihat atau menemukan burung elang, bertanda
kejujuran anan disaat yang gemilang segera dikhianati oleh kawan
seketiduran anda.

Ember
Jika anda bermimpi membawa ember penuh berisi air, bertanda pekerjaan
sekarang akan sukses, dam bila ember kosong bertanda pekerjaan lebih
baik jangan diteruskan.

Embun
Jika anda bermimpi sedang berjalan-jalan dirumput yang berembun pagi,
bertanda suatu perkawinan yang beruntung dari salah satu pihak
keluarga anda.

Ekor
Jika anda bermimpi seekor binatang memburu anda, bertanda kurang
baik, dan perasaan anda akan ada orang yang mau menyusahkan. dan bila
mimpi melihat seekor binatang sedang mengibas-ngibaskan ekornya
dihadapan anda, bertanda ada sesuatu atau seseorang yang datang pada
anda untuk meminta bantuan atau pertolongan.

Es
Jika anda bermimpi melihat es dijalan, bertanda anda akan memasuki
pekerjaan yang baru dan lebih sempurna dari yang sekarng. Es balokan
yang anda lihat disuatu tempat, bertanda peristiwa yang amat sulit
yang dihadapi sekarang akan dapat diselesaikan

Esa
Jika anda memimpi Yang Maha Kuasa merupakan tanda yang sangat baik
sekalli yaitu tidak akan berkekurangan sepanjang masa. segala yang
dicita-citakan akan terkabul dengan tidak ada halangan asalkan anda
betul-betul menunjukkan kejujuran dalam hidup

Fajar
Jika anda bermimpi bangun diwaktu fajar bertanda anda adalah seorang
yang termasuk rajin dan menggunakan waktu.

Fitnah
Jika anda bermimpi difitnah orang bertanda sebagai suatu pujian orang
banyak yang menghargai diri anda.

Fakir miskin
Jika anda bermimpi menjadi orang miskin atau peminta-minta, bertanda
bahwa anda akan segera dikasihani orang. Anda memberi sedekah kepada
orang miskin, bertanda anda akan memperoleh pemberian yang halal.

Famili
Jika anda mermimpi keluarga, bertanda perjodohan anda akan segera
tiba dan bilamana anda sudah kawin maka suatu yang dicita-citakan
berhasil baik.

Fantasi
Jika anda bermimpi orang-orang didekat anda memakai barang-barang
fantasi modern, bertandakan suatu hidup yang sangat berlebih-lebihan.

Fitrah
Jika anda bermimpi berfitrah, bertanda anda tidak akan terasing
dimasyarakat umum bilamana anda setiap tahun berfitrah menurut
peraturan agama.

Fulus/Uang
Jika anda bermimpi kehilangan uang anda akan disenangi orang dan
mendapatkan karunia alam. Sedangkan mimpi melihat uang bertanda anda
tidak akan bekekurangan dalam segala masa.

Foto
Jika anda bermimpi melihat foto tergantung didinding, bertanda suatu
percintaan dan perjodohan yang mengekalkan dan penuh impati.
Sedangkan jika anda mimpi membuat foto, bertanda bakat anda dalam
kesenian akan segera nampak. Jika anda bermimpi memfoto orang atau
tempat, bermakna kemajuan anda mungkin bertambah karena dukungan
semangat dari teman. Mimpi melihat foto dalam album, bermakna akan
mendapat kesusahan hati (putus cinta).

No comments:

Your Ad Here